SBAN has produced this movie to impart and increase financial literacy and capital market awareness among investors in Nepalese capital market with the sole objective of developing a sustainable and efficient capital market.

SBAN has produced this movie to impart and increase financial literacy and capital market awareness among investors in Nepalese capital market with the sole objective of developing a sustainable and efficient capital market.

लगानिकर्ता शिक्षा तथा सचेतनानै एक दिगो पुजिबजारको आधार हो भन्ने मान्यता राखि आम लगानिकर्ताहरुमा बित्तीय साक्षरता तथा पुजिबजार सम्बन्धि सचेतना अभिबृद्धि गर्ने उद्देश्यले यो समय भन्ने छोटो चलचित्रको स्टक ब्रोकर्स एशोसिएसन अफ नेपालले निर्माण गरेकोछ ।

SBAN has produced this movie to impart and increase financial literacy and capital market awareness among investors in Nepalese capital market with the sole objective of developing a sustainable and efficient capital market.

 

Link: www.youtube.com/watch?v=G1C1CVP2gDs

 

Source: Stock Brokers' Association of Nepal (SBAN)